Magyar Muaythai Szakszövetség | Hungarian Muaythai Federation

Sportedző (Muaythai)2019. január 14.


Felnőttképzési engedélyszám: E-001069/2015

OKJ szám: OKJ 54 813 02

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását. Edzőmérkőzéseket és - versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.). Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatni, elemezni, eredményesen oktatni
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismerni, javítani
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felmérni, értékelni
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembevételével tanítványai sportág-specifikus felkészítését, versenyzését megtervezni és irányítani
 • a sportolók teljesítményét értékelni, a versenyzők kiválasztását elvégezni
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazni
 • különböző ciklusú edzésterveket készíteni
 • a munkájában résztvevő segédedzők tevékenységét irányítani
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervezni
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketing feladatokat ellátni
 • az egészséges életmódot népszerűsíteni, a rendszeres testedzés és sportolás jelentőségét kiemelni az egészség megalapozásában, megszilárdításában
 • sportágában szabadidős tevékenységeket szervezni, vezetni
 • a tevékenységgel kapcsolatos ártalmakat felismerni, megelőzni a lehetőségekhez képest
 • szükség esetén szakszerű segítséget- és elsősegélyt nyújtani
 • más test kulturális- és egészségügyi szakemberekkel együttműködni

A képzésben való részvétel feltételei:

 • érettségi végzettség
 • szakmai egészségügyi alkalmasság (Sportedző szakmában)
 • Előzetes tudásmérés (Magyar Muaythai Sportági Országos Szakszövetség közreműködésével történő a tanfolyam kezdését megelőző gyakorlati tudás felmérése)

Egyéb feltételek:

Minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést kell kötni. Az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás mérését, illetve beszámítását képző intézmény a jogszabályi előírások szerint biztosítja. Sportolói/versenyzői múlt legfeljebb a képzés vonatkozó összes óraszámának 50 %–ig számítható be. A felnőttképzési szerződésben feltüntetésre kerül az esetlegesen korábban megszerzett előzetes tudás beszámítása.

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti:

 • 11498-12: Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
 • 11499-12: Foglalkoztatás II.
 • 10322-12: Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok
 • 10323-12: Egészségügy és elsősegélynyújtás
 • 10324-12: Edzéselmélet és gimnasztika
 • 10325-12: Szervezés és vállalkozás alapjai
 • 10326-12: Sportági alapok
 • 10327-12: Sportedzői szakismeretek

Tuske Kft.

Székhely:

2040 Budaörs, Budapesti út 124.

Ügyfélszolgálati iroda:

1112 Budapest, Budaörsi út 243.

Telefon: 06-1-231-0033

www.tuskekft.hu