Magyar Muaythai Szakszövetség | Hungarian Muaythai Federation

Közgyűlés meghívó2018. február 3.

Tisztelt Tagok!

Értesítem Önöket, hogy a Magyar Muaythai Országos Sportági Szakszövetség 2018.02.18. napján közgyűlést tart.

A közgyűlés helye: 1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3. (Danubius Hotel Aréna)

A közgyűlés időpontja: 2018.02.18. 10:00 óra

A tervezett napirendi pontok az alábbiak:

1. Egységes szerkezetbe foglalt új alapszabály elfogadása

2. Szakszövetség új logójának elfogadása

3. Felügyelőbizottság felállítása

4. 2018-as versenynaptár elfogadása

5. Tagdíj emelése

Tájékoztatom Önöket, hogy a közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az Elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. (Ptk. 3:74. § (1) bek.)

Amennyiben a közgyűlés az eredeti időpontjától számított egy órán belül nem válik határozatképessé – Alapszabály 12.§ (2) - a megismételt közgyűlés időpontja és helye:

2018.02.25. 10:00 óra; 1185 Budapest, Nagybecskerek u. 32.

Felhívom figyelmüket, hogy amennyiben a 2018.02.18. napi közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. (Ptk. 3:76. § (3) bek., Alapszabály 12.§ (2))

A meghívó mellékleteként csatolásra került a tagok esetleges helyettesítésére vonatkozó szükséges megbízás (meghatalmazás), amelyet kötelező jelleggel kérek alkalmazni minden olyan tag vonatkozásában, aki képviselő útján kívánja jogait gyakorolni a közgyűlésen. Más iratot a helyettesítéseket ellenőrző Szabó László főtitkár úr nem fogad el az eddig benyújtott meghatalmazások kapcsán tapasztalt alaki és tartalmi okirati hiányosságok miatt.

Kérem a tagokat, hogy a felügyelőbizottsági tisztségekre való jelölésüket, illetve jelentkezésüket legkésőbb 2018.02.11. napján 23:59-ig megküldeni szíveskedjenek a karolydudok@gmail.com címre. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azaz 2018.02.11. után sem jelölni, sem jelentkezni a posztra nem lehetséges!

Budapest, 2018. február 3.

Tisztelettel:

Dudok Károly
elnök

Következő kiemelt verseny
Baltic Cup
Baltic Cup // Vilnius
2019. február 1.
2019. április 20. // 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 32., Vilmos Endre Sportcsarnok
Felnőtt Magyar Bajnokság
2019. április 25. // Darwin
Arafura Games, a 2021-es Világjátékok kvalifikációs versenye
2019. május 25. // Tappolca
Tapolca Gála, muaythai, K1 és K1 light szabályrendszerben
2019. június 8. // Szigetszentmiklós
Sporttal a Drog Ellen szabadtéri edzés és Muaythai Gála
2019. július 18. // Bangkok
IFMA Felnőtt Világbajnokság